Anders Behm

Personligt brev från Anders Behm – VD

GlobeCert AB har sedan starten 2007 utvecklats väldigt snabbt och är på god väg att bli ledande inom certifiering på stålmarknaden i norden. Då det gäller certifieringsorgan för armeringsstål är Globecert redan störst i Norden. Då allt fler företag väljer att utöka sin produktcertifiering av armeringsstål till standarder för den finska, norska och danska marknaden är det vårt mål att erbjuda kvalitetsmässigt och professionellt utförda certifieringar till våra kunder. Dimensionsomfattningen har idag även utökats till att omfatta 40 mm kamstål för en del av våra kunder.

Vi kan numera dessutom erbjuda provningslaboratorium. Verksamheten sker med toppmodern utrustning bestående av två dragprovningsmaskiner, en optisk kammätare samt två bockprovningsmaskiner som klarar upp till 50 mm. Vår ambition är att på bästa möjliga vis tillmötesgå kundens önskemål och därför utför vi provningar på ett snabbt och effektivt sätt.

GlobeCert AB är ett ackrediterat kontrollorgan i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17020 (A) och för produktcertifiering enligt SS-EN ISO/IEC 17065. Provningsverksamheten utförs även i enlighet med krav SS-EN ISO/IEC 17025 för provnings- och kalibreringslaboratorier.

GlobeCert AB ser med stort intresse på kommande certifiering enligt SS-EN1090 och har sökt ackreditering hos Swedac.

Nyheter

Ny Certifiering

Vi välkomnar SIA Intersteel Latvija som ny kund till oss.

2017-06-27
Falskt Certifikat

Företaget UAB Perkuno Trestas har gått ut med att dom skulle ha ett certifikat hos oss, det är falskt. Dom har inget certifikat hos oss här på GlobeCert AB.

2016-09-27
GlobeCert AB utökar arbetsstyrkan

Vi hälsar Jimmy Mäkinen välkommen till oss. Jimmy kommer i första hand att förstärka

kapaciteten på laboratoriet för att så småningom skolas in i vår certifieringsverksamhet.

2016-09-01

Om GlobeCert AB

GlobeCert AB är ett privat företag som etablerades för global certifiering av främst armeringsstål, spännarmering och armeringsnät inom den nordiska marknaden. GlobeCert AB finansieras med avgifter för certifieringar och underhåll av certifieringar. Organisationen och verksamheten har utvecklats och anpassats för att uppfylla ackrediteringsorganisationen SWEDAC:s regler och Miljöministeriet i Finland för produktcertifiering. GlobeCert AB består av många väl kvalificerade och erfarna medarbetare som besitter stor kunskap inom de aktuella områdena. GlobeCert AB är nu ledande på certifiering av armeringsprodukter i norden, vi kan nu också certifiera armeringsprodukter för Estland och Lettland.

GlobeCert AB garanterar en objektiv bedömning genom en opartiskhetskommitté vars uppgift är att granska och utvärdera företagets strategi, policy samt utfärdade beslut om certifiering. Kommittén består av representanter som innehar god branschkännedom, och karakteriseras av stor integritet och professionalism.

SWEDAC och Miljöministeriet i korthet
Swedac är det statliga ackrediteringsorgan som ansvarar för säkerhet och tillförlitlighet bland varor och tjänster i Sverige. Swedac ansvarar även för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll, vilket innebär att de kontinuerligt kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning av produkter. Swedac:s verksamhet utgår från internationell lagstiftning och arbetar i enlighet med standarder som angivs i ISO/IEC 17011. Miljöministeriet i Finlad har samma funktion som Swedac för den Finska marknaden.

Ledningsgrupp
Anders Behm - VD
+46 (0)708 - 63 81 55
anders@globecert.se

Olov Köling
+46 (0)707 - 55 12 72
olov@globecert.se